344/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Částka: 134 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 5. listopadu 2013 Autor předpisu: Senát
Přijato: 10. října 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 541/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

344

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU
ze dne 10. října 2013
o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva
a o změně některých zákonů

 

        Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o daních z příjmů

 

Čl. I

 

        Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb. a zákona č. 241/2013 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani silniční
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. IX  
Čl. X - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XVII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna celního zákona
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na důchodové spoření
Čl. XX  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna daňového řádu
Čl. XXI  
Čl. XXII - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodná ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. XXVII  
Čl. XXVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. XXIX  
Čl. XXX - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Čl. XXXI  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. XXXII  
Čl. XXXIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. XXXIV  
Čl. XXXV - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XXXVI  
Čl. XXXVII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XXXVIII  
Čl. XXXIX - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XL  
Čl. XLI - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XLII  
Čl. XLIII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XLIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. XLV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. XLVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XLVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna lesního zákona
Čl. XLVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o lihu
Čl. XLIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
Čl. L  
Čl. LI - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. LII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. LIII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. LIV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. LV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. LVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
Čl. LVII  
Čl. LVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna školského zákona
Čl. LIX  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů
Čl. LX  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. LXI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. LXII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. LXIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Zrušovací ustanovení
Čl. LXIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. LXV  
Zavřít
MENU