208/2012 Sb.Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Částka: 073 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. června 2012 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 4. července 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 187/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2018
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 93/2014 Sb. s účinností od 13. června 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

208

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. dubna 2012
o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

 

 

        Vláda nařizuje podle ustanovení § 45c odst.  1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:

 

§ 1

 

        Vyhlašují se evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu. Seznam těchto lokalit je uveden v příloze k tomuto nařízení.

 

§ 2

 

Účinnost

 

        Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

 

 

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.

Ministr životního prostředí:
Mgr. Chalupa v. r.
Příloha k nařízení vlády č. 208/2012 Sb.

Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu

 

Kód
lokality

 

Název lokality

 

Rozloha

Zeměpisná poloha
(souřadnice středu)

(ha)

Zeměpisná
délka

Zeměpisná
šířka

CZ0110040

Chuchelské háje

74,8

E 14 23 10

N 50 1 11

CZ0110049

Havránka a Salabka

2,7

E 14 25 17

N 50 7 10

CZ0110050

Prokopské údolí

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Příloha - Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu
Zavřít
MENU