428/2010 Sb.Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

Částka: 148 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 2010 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 21. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 198/2014 Sb. s účinností od 1. října 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

428

VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2010
stanovící okruh cizinců,
kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky
pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

 

        Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst.  1 písm.  b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.:

 

§ 1

 

        Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropských společenství1) upravuje okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza.

 

§ 2

 

        (1)  Pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza může cizinec, který je státním občanem nebo se prokáže cestovním dokladem státu, který je zařazen do seznamu uvedeného v příloze k této vyhlášce.

 

        (2)  Cizinec podle odstavce  1 může pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště bez uděleného letištního průjezdního víza na základě přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství2).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha - Seznam států, jejichž státní občané nebo cizinci, kteří jsou držiteli cestovních dokladů vydaných těmito státy, mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
Zavřít
MENU