279/2007 Sb.Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008

Částka: 090 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. listopadu 2007 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 22. října 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Obsoletní Pozbývá platnosti: 31. prosince 2008
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 200/2008 Sb. s účinností od 12. června 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

279

VYHLÁŠKA
ze dne 22. října 2007
o Programu statistických zjišťování na rok 2008

        Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm.  b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:

§ 1

 

        Program statistických zjišťování na rok 2008 je uveden v přílohách č. 1 a 2.

 

§ 2

 

        (1)  Kromě údajů charakterizovaných v přílohách č. 1 a 2 u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo a u podnikající fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání. U obou typů zpravodajských jednotek obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, převažující činnost ve sledovaném období, jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, její telefonní a faxové číslo a adresu elektronické pošty, pokud těmito zařízeními disponuje. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt, uvede se též jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, její telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty, pokud těmito zařízeními disponuje.

        (2)  Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha č. 1 - PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM NA ROK 2008 I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
Příloha č. 2 - PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ PROVÁDĚNÝCH MINISTERSTVY A JINÝMI ÚSTŘEDNÍMI SPRÁVNÍMI ÚŘADY NA ROK 2008 I. Přehled statistických zjišťování prováděných ministerstvy
Zavřít
MENU