261/2007 Sb.Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. října 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. září 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 331/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs51/2008 Sb.

 

Opraveno redakčním sdělením č. rs114/2008 Sb.

 

261

ZÁKON
ze dne 19. září 2007
o stabilizaci veřejných rozpočtů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o daních z příjmů


Čl. I

        Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb. a zákona č. 159/2007 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
Čl. VII - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. X  
Čl. XI - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o registračních pokladnách
Čl. XIV  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. XV  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 545/2005 Sb.
Čl. XVI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XVII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodná ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. XX  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
Čl. XXI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XXII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Čl. XXVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. XXVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců
Čl. XXIX  
Čl. XXX - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách
Čl. XXXI  
Čl. XXXII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
Čl. XXXIII  
Čl. XXXIV - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XXXV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XXXVI  
Čl. XXXVII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XXXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XXXIX  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
Čl. XL  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XLI  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. XLII  
Čl. XLIII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XLIV  
Čl. XLV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. XLVI  
Čl. XLVII - Přechodná ustanovení
Čl. XLVIII - Mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců v letech 2008 až 2010
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Čl. XLIX  
Čl. L - Přechodná ustanovení
Čl. LI - Mimořádné opatření při určování výše platu státních zástupců v letech 2008 až 2010
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o obcích
Čl. LII  
Čl. LIII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o krajích
Čl. LIV  
Čl. LV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. LVI  
Čl. LVII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna služebního zákona
Čl. LVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. LIX  
Čl. LX - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - PŘÍSPĚVEK NA ZVÝŠENÉ ŽIVOTNÍ NÁKLADY
Čl. LXI  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 585/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku   zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. LXII  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. LXIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. LXIV  
Čl. LXV - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. LXVI - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. LXVII - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl. LXVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. LXIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. LXX  
Čl. LXXI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ
Čl. LXXII  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Plátce daně
§ 4 - Předmět daně
§ 5 - Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
§ 6 - Základ a sazba daně
§ 7 - Výpočet daně
§ 8 - Osvobození od daně
§ 9 - Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Nabytí plynu bez daně
§ 13 - Povolení k nabytí plynu bez daně
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Zákaz dodání plynu
§ 17 - Daňový doklad a doklad o prodeji
§ 18 - Evidence
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Zdaňovací období
§ 26 - Daňové přiznání a splatnost daně
§ 27 - Správní delikty
§ 28  
§ 29 - Společná ustanovení
§ 30 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - DAŇ Z PEVNÝCH PALIV
Čl. LXXIII  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Plátce daně
§ 4 - Předmět daně
§ 5 - Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
§ 6 - Základ a sazba daně
§ 7 - Výpočet daně
§ 8 - Osvobození od daně
§ 9 - Povolení k nabytí pevných paliv osvobozených od daně
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Nabytí pevných paliv bez daně
§ 13 - Povolení k nabytí pevných paliv bez daně
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Zákaz dodání pevných paliv
§ 17 - Daňový doklad a doklad o prodeji
§ 18 - Evidence
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Zdaňovací období
§ 25 - Daňové přiznání a splatnost daně
§ 26 - Správní delikty
§ 27  
§ 28 - Společná ustanovení
§ 29 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - DAŇ Z ELEKTŘINY
Čl. LXXIV  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Plátce daně
§ 4 - Předmět daně
§ 5 - Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit
§ 6 - Základ a sazba daně
§ 7 - Výpočet daně
§ 8 - Osvobození od daně
§ 9 - Povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Nabytí elektřiny bez daně
§ 13 - Povolení k nabytí elektřiny bez daně
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Zákaz dodání elektřiny
§ 17 - Daňový doklad a doklad o prodeji
§ 18 - Evidence
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Zdaňovací období
§ 26 - Daňové přiznání a splatnost daně
§ 27 - Správní delikty
§ 28  
§ 29 - Společná ustanovení
§ 30 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. LXXV  
Čl. LXXVI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o cenách
Čl. LXXVII  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. LXXVIII  
Čl. LXXIX - Přechodná ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. LXXX  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST
Čl. LXXXI  
Zavřít
MENU