443/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 144 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. září 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. června 2006 Nabývá účinnosti: 18. září 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

443

ZÁKON
ze dne 21. června 2006,
kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku
České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky
(zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení
Fondu národního majetku

Čl.  I

 

        V § 5 odst.  3 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), se za písmenem i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 319/2001 Sb., o bankách
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU