212/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 1. června 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 383/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

212

ZÁKON
ze dne 19. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů)

 

zrušena zákonem č. 383/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU