545/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Částka: 186 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 307/2013 Sb. s účinností od 1. prosince 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU