169/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 062 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. března 2005 Nabývá účinnosti: 1. května 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 264/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

169

ZÁKON
ze dne 23. března 2005,
kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích
na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákoníku práce

Čl.  I)

zrušena zákonem č. 264/2006 Sb. (účinnost: 1. ledna 2007)ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené,
o dávkách v mateřství a o přídavcích

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU