499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Částka: 173 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. září 2004 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 111/2019 Sb. s účinností od 24. dubna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU