371/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Částka: 121 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. června 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. května 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 151/2006 Sb. s účinností od 24. dubna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

371

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. května 2004,
kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

        Vláda nařizuje podle § 9 odst.  10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb.:

 

§ 1

 

        (1)  Do doby schválení stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") nebo do doby, kdy schválené stanovy společenství nabudou účinnosti, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami společenství uvedenými v příloze k tomuto nařízení.

 

        (2)  Neobsahují-li stanovy společenství, schválené jeho shromážděním, některou z náležitostí uvedených v § 9 odst.  14 zákona o vlastnictví bytů, řídí se právní poměry společenství v těchto věcech příslušnými ustanoveními vzorových stanov uvedených v příloze k tomuto nařízení.

 

§ 2

 

        Zrušuje se nařízení vlády č. 322/2000 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů.

 

§ 3

 

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
Zavřít
MENU