371/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Částka: 121 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. června 2004 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. května 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 151/2006 Sb. s účinností od 24. dubna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU