564/2002 Sb.Vyhláška o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

Částka: 195 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2002 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 18. prosince 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2003
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 316/2010 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

564

VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2002
o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 1a odst.  3 a § 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:

§ 1

 

Území okresů

 

        Území okresů stanovených v § 4 až 10 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 126/1971 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 248/1990 Sb. a zákona č. 108/1995 Sb., se vymezuje výčtem obcí a vojenských újezdů, uvedených v příloze č. 1.

 

§ 2

 

Území obvodů hlavního města Prahy

 

        Území obvodů Praha 1 - 10 se vymezuje výčtem městských částí hlavního města Prahy, uvedených v příloze č. 2.

 

§ 3

 

Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

 

Ministr:
Mgr. Gross v. r.

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 564/2002 Sb.

Vymezení území okresů

Okres

Území obcí a území vojenských
újezdů vymezující území okresů

Kraj

Podle ústavního
zákona č.
č. 347/1997 Sb.
v platném znění

Podle zákona

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Území okresů
§ 2 - Území obvodů hlavního města Prahy
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vymezení území okresů
Příloha č. 2 - Vymezení území obvodů hlavního města Prahy
Zavřít
MENU