469/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Částka: 162 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. listopadu 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 223/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2011
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 138/2009 Sb. s účinností od 1. července 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

469

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. srpna 2002,
kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

        Vláda nařizuje podle § 23 odst.  1 písm.  b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., (dále jen "zákon o platu"):

ČÁST PRVNÍ

KATALOG PRACÍ
A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

 

§ 1

 

Rozsah působnosti

        Toto nařízení stanoví katalog prací a pro zaměstnance uvedené v § 1 odst.  1 zákona o platu.

 

§ 2

 

Vymezení některých pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

       a) koordinací práce spočívající v aktivním působení na složky systému vymezeného příkladem práce (obory, agendy, práce) k dosažení jejich souladu,
       b) zajišťováním práce s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příkladem práce,
       c) komplexními pracemi práce zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) vymezeného příkladem práce,
       d) metodickým usměrňováním určování jednotných obecně platných způsobů dosažení určitého cíle,

. . .

Obsah předpisu:
1. ČÁST - Zařazení prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd
3. ČÁST - 2. ČÁST- III.díl
ČÁST PRVNÍ - KATALOG PRACÍ A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Katalog prací
§ 4 - Kvalifikační předpoklady
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády č. 251/1992 Sb.
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády č. 253/1992 Sb.
§ 6  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády č. 79/1994 Sb.
§ 7  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 8  
Příloha - KATALOG PRACÍ Seznam povolání a rozpětí platových tříd
Zavřít
MENU