350/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

Částka: 127 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. srpna 2002 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. července 2002 Nabývá účinnosti: 14. srpna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 597/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 429/2005 Sb. s účinností od 1. listopadu 2005

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU