170/2002 Sb.Zákon o válečných veteránech

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 2002 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. dubna 2002 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

170

ZÁKON
ze dne 9. dubna 2002
o válečných veteránech


Preambule

 

        Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří s nasazením vlastních životů bojovali za vlast, bránili hodnoty svobody a demokracie a veden přáním připomenout ideály vlastenectví, cti a statečnosti všem občanům,

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje podmínky pro vydání osvědčení válečného veterána a úkoly Ministerstva obrany (dále jen "ministerstvo") v oblasti péče o válečné veterány; upravuje rovněž zabezpečení oslav Dne válečných veteránů, jiných slavnostních a pietních akcí za účasti válečných veteránů a jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností.

 

§ 2

 

(Ozbrojené síly a policie)

zrušen zákonem č. 88/2014 Sb. (účinnost: 1. června 2014)

 

§ 3

 

Válečný veterán

 

        (1)  Válečným veteránem je státní občan České republiky, který po 8. květnu 1945 jako voják v činné službě, příslušník armády, která v rozhodné době byla považována za armádu spojeneckou, nebo příslušník armády státu, jehož je Česká republika právním nástupcem, (dále jen „voják“) anebo jako příslušník bezpečnostního sboru konal službu

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Armáda
§ 3 - Válečný veterán
§ 4 - Úkoly ministerstva
§ 5 - Osvědčení válečného veterána
§ 6 - Rozsah péče a úhrada nákladů v domově
§ 7 - Přijetí, přerušení a ukončení pobytu v domově
§ 8 - Závěrečné ustanovení
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU