440/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Částka: 166 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2001 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 30. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 50/2003 Sb. s účinností od 28. února 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU