254/2001 Sb.Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. července 2001 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. června 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002, s výjimkami
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 113/2018 Sb. s účinností od 1. ledna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU