131/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání

Částka: 052 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. dubna 2001 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 4. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 18. dubna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 165/2008 Sb. Pozbývá účinnosti: 1. června 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


Ukázka textu předpisu:
Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 324/2002 Sb. s účinností od 19. července 2002
(Poslední změny jsou podtrženy)

 

131

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 4. dubna 2001,
kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona
o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání

        Ministerstvo financí stanoví podle § 8 odst.  2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

§ 1

        Tato vyhláška upravuje rozsah a strukturu údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a lhůty jejich předkládání.

 

§ 2

        (1)  Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu sděluje správcům kapitol státního rozpočtu (dále jen "správci kapitol") minimální objem celkových příjmů kapitoly státního rozpočtu (dále jen "kapitola"), nepřekročitelný objem celkových výdajů kapitoly a z toho výši výdajů na výzkum a vývoj, případně i výši dalších ukazatelů rozpočtu kapitoly a výchozí ekonomické parametry stanovených objemů.

        (2)  Součástí sdělení podle odstavce 1 je určení, zda správce kapitoly předloží ministerstvu údaje uvedené v příloze č. 1 nebo v příloze č. 2; k těmto údajům předloží správce kapitoly podrobný komentář.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Účinnost
Zavřít
MENU