274/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv

Částka: 097 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 1998 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 12. listopadu 1998 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 377/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 353/2009 Sb. s účinností od 1. listopadu 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

274

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva zemědělství

 

ze dne 12. listopadu 1998

 

o skladování a způsobu používání hnojiv      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech):

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

SKLADOVÁNÍ HNOJIV

 

§ 1

 

Skladování tuhých minerálních hnojiv


      
(1)  Tuhá minerální hnojiva se skladují ve skladech1) jako volně ložená nebo balená.

      (2) Volně ložená
minerální hnojiva se skladují

a)

v hromadách označených názvem hnojiva do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 1 m,

b)

v odděleních označených názvem hnojiva, kde hromady mohou dosahovat nejvýše po horní hranu přepážky, nebo

c)

v zásobnících.

 

      (3)  Balená minerální hnojiva se skladují pouze v obalech k tomu určených. Do hmotnosti 50 kg se skladují v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m. Při uložení pytlů s hnojivy na paletách se palety mohou ukládat maximálně ve 2 vrstvách. Nad hmotnost 50 kg se hnojiva skladují ve velkoobjemových vacích jednotlivě nebo maximálně ve 2 vrstvách, pokud výrobce neuvádí jinak.

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SKLADOVÁNÍ HNOJIV A STATKOVÝCH HNOJIV
§ 1 - Skladování tuhých hnojiv
§ 2 - Skladování jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného
§ 3 - Skladování kapalných hnojiv
§ 4 - Skladování statkových hnojiv
ČÁST DRUHÁ - POUŽÍVÁNÍ HNOJIV, STATKOVÝCH HNOJIV, POMOCNÝCH PŮDNÍCH LÁTEK, POMOCNÝCH ROSTLINNÝCH PŘÍPRAVKŮ A SUBSTRÁTŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A LESNÍCH POZEMCÍCH A VEDENÍ EVIDENCE O JEJICH POUŽITÍ
§ 5 - Používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů na zemědělské půdě
§ 6 - Hnojení lesních pozemků
§ 7 - Vedení evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů
§ 8  
Příloha - Evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv a pomocných látek
Zavřít
MENU