90/1996/1 Sb.Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně

Částka: 090 Druh předpisu: Opatření
Rozeslána dne: 12. prosince 1996 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 3. prosince 1996 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 181/1998 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 1998
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 45/1997/1 Sb. s účinností od 1. srpna 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU