31/1995 Sb.Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. února 1995 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 1. února 1995 Nabývá účinnosti: 24. února 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 214/2017 Sb. s účinností od 1. září 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

VYHLÁŠKA

 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

 

kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením      Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením:

§ 1

 

Úvodní ustanovení


      (1) Vyhláška stanoví předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí, předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl, předmět a obsah správy základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED) (dále jen "databáze"), postup při standardizaci geografického názvosloví, předmět a obsah výsledků zeměměřických činností ověřovaných fyzickou osobou s úředním oprávněním, náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby využívané pro vedení základních státních mapových děl, náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění,  formu ověřování výsledků zeměměřických činností a obsah a způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") a rozdílové zkoušky.

      (2)  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ODDÍL PRVNÍ - PŘEDMĚT A OBSAH SPRÁVY BODOVÝCH POLÍ A NÁLEŽITOSTI PODÁNÍ TÝKAJÍCÍCH SE BODOVÝCH POLÍ
§ 2 - Předmět správy bodových polí
§ 3 - Obsah správy základních bodových polí
§ 4 - Obsah správy podrobných bodových polí
§ 5 - Umisťování značky na nemovitosti
§ 6 - Poskytování údajů o bodech
§ 7 - Náležitosti podání týkajících se bodových polí
ODDÍL DRUHÝ - PŘEDMĚT A OBSAH SPRÁVY ZÁKLADNÍCH A TEMATICKÝCH STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL A POSTUP PŘI STANDARDIZACI GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVÍ
§ 8 - Předmět správy státních mapových děl
§ 9 - Obsah správy státních mapových děl
§ 10 - Užití státních mapových děl
§ 11 - Postup při standardizaci geografického názvosloví
ODDÍL TŘETÍ - PŘEDMĚT A OBSAH VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ OVĚŘOVANÝCH FYZICKOU OSOBOU ÚŘEDNÍM OPRÁVNĚNÍM A NÁLEŽITOSTI GEODETICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
§ 12 - Výsledky zeměměřických činností využívané pro správu a vedení státních mapových děl
§ 13 - Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě
§ 14 - Náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby využívané pro vedení státních mapových děl
ODDÍL ČTVRTÝ - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ ÚŘEDNÍHO OPRÁVNĚNÍ A ŽÁDOSTI O ZÁNIK ÚŘEDNÍHO OPRÁVNĚNÍ A FORMA OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ
§ 15 - Náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění
§ 16  
§ 17 - Náležitosti žádosti o zánik úředního oprávnění
§ 18 - Ověřování výsledků zeměměřických činností
ODDÍL PÁTÝ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19 - Základní báze geografických dat České republiky
§ 20 - Udělení úředního oprávnění na základě oprávnění vydaných podle dřívějších předpisů
§ 21  
§ 22  
Příloha - 1. Bodová pole a jejich rozdělení 2. Technické požadavky na body základního polohového bodového pole 3. Technické požadavky na body výškového bodového pole 4. Technické požadavky na body tíhového bodového pole 5. Výkon zeměměřických činností ve výstavbě upravený normami 6. Rozměr a vzor razítka k ověřování výsledků zeměměřických činností
Zavřít
MENU