246/1992 Sb.Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 29. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 29. května 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 246/2022 Sb. s účinností od 1. října 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno nálezem Ústavního soudu č. 30/1998 Sb.

246

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 15. dubna 1992

 

 

na ochranu zvířat proti týrání

 

        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

        Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.

 

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel zákona

 

        (1)  Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.

 

        (2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy  Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a)

 

a)   požadavky a podmínky ochrany zvířat proti týrání,

b)   práva a povinnosti fyzických a právnických osob na úseku ochrany zvířat proti týrání, včetně požadavků na jejich kvalifikaci a odbornou způsobilost,

c)    soustavu, působnost a pravomoce orgánů vykonávajících státní správu na úseku ochrany zvířat proti týrání,

d)   opatření pro ochranu pokusných zvířat, která jsou používána pro vědecké nebo vzdělávací účely.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, ZVÍŘAT V ZÁJMOVÝCH CHOVECH A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT
§ 9 - Ochrana hospodářských zvířat
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Ochrana zvířat v zájmových chovech
§ 14 - Ochrana volně žijících zvířat
ČÁST TŘETÍ - OCHRANA POKUSNÝCH ZVÍŘAT
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - ORGÁNY OCHRANY ZVÍŘAT
§ 19  
§ 20 - Ministerstvo
§ 21 - Ústřední komise
§ 22 - Orgány veterinární správy
§ 23 - Příslušné státní orgány
§ 24 - Obce
§ 25  
§ 26  
ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY CHOVATELŮ A PŘESTUPKY
§ 27 - Správní delikty chovatelů
§ 28 - Přestupky
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 29  
§ 30  
Zavřít
MENU