246/1992 Sb.Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 29. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 29. května 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 77/2006 Sb. s účinností od 15. března 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 Opraveno nálezem Ústavního soudu č. 30/1998 Sb.

 

246

 

ZÁKON

 

České národní rady

 

ze dne 15. dubna 1992

 

na ochranu zvířat proti týrání        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


        Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel zákona


        Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.

§ 2


        (1) Zakazuje se týrání zvířat.

        (2)  Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat.

 

§ 3


        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   zvířetem každý živý obratlovec, kromě člověka, včetně volně žijícího zvířecího jedince a jeho samostatného života schopné formy, nikoliv však plod nebo embryo,

b)   volně žijícím zvířetem zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje v přírodě samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, ZVÍŘAT V ZÁJMOVÝCH CHOVECH A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT
§ 9 - Ochrana hospodářských zvířat
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Ochrana zvířat v zájmových chovech
§ 14 - Ochrana volně žijících zvířat
ČÁST TŘETÍ - OCHRANA POKUSNÝCH ZVÍŘAT
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - ORGÁNY OCHRANY ZVÍŘAT
§ 19  
§ 20 - Ministerstvo
§ 21 - Ústřední komise
§ 22 - Orgány veterinární správy
§ 23 - Příslušné státní orgány
§ 24 - Obce
§ 25  
§ 26  
ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY CHOVATELŮ A PŘESTUPKY
§ 27 - Správní delikty chovatelů
§ 28 - Přestupky
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 29  
§ 30  
Zavřít
MENU