114/1992/1 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993

Částka: 114 Druh předpisu: Opatření
Rozeslána dne: 14. prosince 1992 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 12. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 14. prosince 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 80/1993/1 Sb. s účinností od 14. ledna 1994

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU