35/1979 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství

Částka: 005 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. března 1979 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. února 1979 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1980
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2002
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/1992 Sb. s účinností od 1. července 1992

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU