77/1969 Sb.Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 1969 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 8. července 1969 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 94/2005 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 482/2004 Sb. s účinností od 7. září 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

České národní rady

 

o Státním fondu pro zúrodnění půdy      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1


      (1) Ke zvýšení péče o půdu a její úrodnost se zřizuje při ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky Státní fond pro zúrodnění půdy (dále jen "Fond").

      (2) Fond ve všech věcech spravuje a jeho jménem jedná ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky (dále jen "správce Fondu").

      (3) Za hospodaření s prostředky Fondu odpovídá ministr zemědělství a výživy vládě České socialistické republiky a České národní radě.

§ 2


      Hospodaření s prostředky Fondu kontroluje ministerstvo financí České socialistické republiky.

§ 3


        Správce Fondu sestavuje každoročně rozpočet a závěrku Fondu, které předkládá Ministerstvu financí ve lhůtách stanovených pro sestavování státního rozpočtu a státního závěrečného účtu k projednání. Rozpočet a závěrku Fondu připojí Ministerstvo financí k návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předkládaného vládě. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, ke schválení Poslanecké sněmovně. Správce Fondu stanoví v návrhu rozpočtu Fondu jeho celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.1) Současně se závěrkou předloží správce Fondu vyhodnocení vynaložených prostředků Fondem.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
Zavřít
MENU