99/1963 Sb.Občanský soudní řád

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. prosince 1963 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1964
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 2/2000 Sb. s účinností od 7. ledna 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

99

 

Občanský soudní řád

 

ze dne 4. prosince 1963

 

 

      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Část první

 

Obecná ustanovení

 

Hlava první

 

Základní ustanovení

 

§ 1


      Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných
zájmů účastníků, jakož i výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům spoluobčanů.

§ 2

 

      V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci, provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně, a zaměřují svou činnost k tomu, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob a aby práv nebylo zneužívání na úkor těchto osob.

 

§ 3


      Občanské soudní řízení je jednou ze záruk zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo
domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno.

§ 4

 

zrušen zákonem č. 519/1991 Sb. (účinnost: 1. ledna 1992)

 

§ 5

 

      Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.

 

. . .

Obsah předpisu:
Část první - Obecná ustanovení
Hlava první - Základní ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Hlava druhá - Soudy
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Hlava třetí - Účast na řízení
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
Hlava čtvrtá - Úkony soudu a účastníků
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
Část druhá - Činnost soudu před zahájením řízení
Hlava první - Předcházení sporu
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
Hlava druhá - Předběžná řízení
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73  
Hlava třetí - Předběžná opatření a zajištění důkazu
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
Část třetí - Řízení v prvním stupni
Hlava první - Průběh řízení
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113  
§ 114  
§ 115  
§ 116  
§ 117  
§ 118  
§ 119  
Hlava druhá - Dokazování
§ 120  
§ 121  
§ 122  
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132  
§ 133  
§ 134  
§ 135  
§ 136  
Hlava třetí - Náklady řízení
§ 137  
§ 138  
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142  
§ 143  
§ 144  
§ 145  
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
Hlava čtvrtá - Rozhodnutí
§ 152  
§ 153  
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158  
§ 159  
§ 160  
§ 161  
§ 162  
§ 163  
§ 164  
§ 165  
§ 166  
§ 167  
§ 168  
§ 169  
§ 170  
§ 171  
§ 172  
§ 173  
§ 174  
§ 175  
Hlava pátá - Zvláštní ustanovení
§ 176  
§ 177  
§ 178  
§ 179  
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186  
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190  
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 194  
§ 195  
§ 196  
§ 197  
§ 198  
§ 199  
§ 200  
Část čtvrtá - Opravné prostředky
Hlava první - Odvolání
§ 201  
§ 202  
§ 203  
§ 204  
§ 205  
§ 206  
§ 207  
§ 208  
§ 209  
§ 210  
§ 211  
§ 212  
§ 213  
§ 214  
§ 215  
§ 216  
§ 217  
§ 218  
§ 219  
§ 220  
§ 221  
§ 222  
§ 223  
§ 224  
§ 225  
§ 226  
§ 227  
Hlava druhá - Obnova řízení
§ 228  
§ 229  
§ 230  
§ 231  
§ 232  
§ 233  
§ 234  
§ 235  
Hlava třetí - Stížnost pro porušení zákona
§ 236  
§ 237  
§ 238  
§ 239  
§ 240  
§ 241  
§ 242  
§ 243  
Hlava čtvrtá - Přezkoumání rozhodnutí jiných orgánů
§ 244  
§ 245  
§ 246  
§ 247  
§ 248  
§ 249  
§ 250  
Část pátá - Výkon rozhodnutí
Hlava první - Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí
§ 251  
§ 252  
§ 253  
§ 254  
§ 255  
§ 256  
§ 257  
§ 258  
§ 259  
§ 260  
§ 261  
§ 262  
§ 263  
§ 264  
§ 265  
§ 266  
§ 267  
§ 268  
§ 269  
§ 270  
§ 271  
§ 272  
§ 273  
§ 274  
§ 275  
Hlava druhá - Srážky ze mzdy
§ 276  
§ 277  
§ 278  
§ 279  
§ 280  
§ 281  
§ 282  
§ 283  
§ 284  
§ 285  
§ 286  
§ 287  
§ 288  
§ 289  
§ 290  
§ 291  
§ 292  
§ 293  
§ 294  
§ 295  
§ 296  
§ 297  
§ 298  
§ 299  
§ 300  
§ 301  
§ 302  
Hlava třetí - Přikázání pohledávky
§ 303  
§ 304  
§ 305  
§ 306  
§ 307  
§ 308  
§ 309  
§ 310  
§ 311  
§ 312  
§ 313  
§ 314  
§ 315  
§ 316  
§ 317  
§ 318  
§ 319  
§ 320  
Hlava čtvrtá - Prodej movitých věcí a nemovitostí
§ 321  
§ 322  
§ 323  
§ 324  
§ 325  
§ 326  
§ 327  
§ 328  
§ 329  
§ 330  
§ 331  
§ 332  
§ 333  
§ 334  
§ 335  
§ 336  
§ 337  
§ 338  
Hlava pátá - Uspokojení práv na nepeněžité plnění
§ 339  
§ 340  
§ 341  
§ 342  
§ 343  
§ 344  
§ 345  
§ 346  
§ 347  
§ 348  
§ 349  
§ 350  
§ 351  
Hlava šestá - Likvidace majetku
§ 352  
§ 353  
§ 354  
Část šestá - Závěrečná ustanovení
§ 355  
§ 356  
§ 357  
§ 358  
§ 359  
§ 360  
§ 361  
§ 362  
§ 363  
§ 364  
§ 365  
§ 366  
§ 367  
§ 368  
§ 369  
§ 370  
§ 371  
§ 372  
§ 373  
§ 374  
§ 375  
§ 376 - Účinnost zákona
Zavřít
MENU