98/27/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů

Publikováno: Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 51-55 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. května 1998 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 1998 Nabývá účinnosti: 1. července 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/22/ES Pozbývá platnosti: 29. prosince 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 29. prosince 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/27/ES

ze dne 19. května 1998

o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů

(Úř. věst. L 166, 11.6.1998, p.51)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009

L 110

30

1.5.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU