94/45/ESSMĚRNICE RADY 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 254, 30.9.1994, s. 64-72 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. září 1994 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. října 1994 Nabývá účinnosti: 20. října 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/38/ES Pozbývá platnosti: 5. června 2009
Konsolidované znění předpisu s účinností od 6. června 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

SMĚRNICE RADY 94/45/ES

ze dne 22. září 1994

o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství

(Úř. věst. L 254, 30.9.1994, p.64)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009

L 122

28

16.5.2009

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU