(EHS) č. 3149/92NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3149/92 ze dne 29. října 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 313, 30.10.1992, s. 50-55 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. října 1992 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. října 1992 Nabývá účinnosti: 31. října 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1921/2002 Pozbývá platnosti: 1. října 2002
Konsolidované znění předpisu s účinností od 5. října 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3149/92

ze dne 29. října 1992,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství

(Úř. věst. L 313, 30.10.1992, p.50)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Komise (EU) č. 807/2010 ze dne 14. září 2010,

L 242

9

15.9.2010

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU