(EHS) č. 234/79NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 234/79 ze dne 5. února 1979 o postupu při přizpůsobování nomenklatury společného celního sazebníku používané pro zemědělské produkty

Publikováno: Úř. věst. L 34, 9.2.1979, s. 2-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. února 1979 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. února 1979 Nabývá účinnosti: 12. února 1979
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1308/2013 Pozbývá platnosti: 1. října 2014
Konsolidované znění předpisu s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 234/79

ze dne 5. února 1979

o postupu při přizpůsobování nomenklatury společného celního sazebníku používané pro zemědělské produkty

(Úř. věst. L 034, 9.2.1979, p.2)

zrušeno:

 

 

Úřední věstník

Č.

Strana

Datum

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013,

L 347

671

20.12.2013

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU