Příloha č. 7 k zákonu č. 6/2002 Sb.POBOČKY OKRESNÍCH SOUDŮ, JEJICH NÁZVY A SÍDLA


        1.  Okresní soud v Bruntále - pobočka v Krnově

        V obvodu Okresního soudu v Bruntále ze zřizuje pobočka v Krnově.
        Sídlem pobočky je město Krnov.

        2.  Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově

        V obvodu Okresního soudu v Karviné ze zřizuje pobočka v Havířově.
        Sídlem pobočky je město Havířov.

        3.  Okresní soud ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí

        V obvodu Okresního soudu ve Vsetíně ze zřizuje pobočka ve Valašském Meziříčí.
        Sídlem pobočky je město Valašské Meziříčí.